ana sayfa | iletişim 

  “Kuzey Kıbrıs’ta Deniz ve Kara taşımacılığının
Öncü, Güvenilir ve Tecrübeli ismi”

Seri No:
Fatura No:
FİRMAMIZDAN HABERLER

19.03.2007 İtimat Kargo Takip Sistemi Devrede
Firmamızın Kargo Takip Sistemi sayesinde online kargo takibini yapabilirsiniz.
[Devamı]

Genel Kurallar

 Bu siteyi kullanmaya başladığınız andan itibaren aşağıda yazılı tüm hususları tamamen anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız. Aşağıda yer alan koşulları kabul etmemeniz halinde, bu internet sitesine erişmeyiniz.

İTİMAT OTOBÜS VE NAKLİYAT ŞTİ. LTD. bu genel kural ve koşullarda önceden haber vermeksizin değişiklik yapabilir. Bu şartlardan bir ya da birkaçının ihlal edilmesi durumunda herhangi bir uyarı ya da bilgi vermeye gerek kalmadan kullanımınızı kısıtlama ya da son verme hakkımız saklıdır. Siteyi kullanırken tüm işlemlerinizden kişisel olarak sorumlu olduğunuz, eylemleriniz nedeniyle zarar görebilecek herkesin zararlarını tazmin etmek zorunda kalacağınız önemle ihtar olunur. Aşağıda yazılı hususların herhangi birinin yasalar çerçevesinde, kanun koyucu, herhangi bir resmi mercii ya da mahkemelerce geçersiz addolunması diğer maddelerin geçerliliğini etkilemez.

Bu sitenin tüm içeriği; metin, grafik, logo, resimler, fotoğraflar, şekiller, teknik ve bilimsel çizimler, sesli klipler, animasyon, video ve müzik kayıtları, yazılımlar, program kodları; dış görünüm, dizayn, sistem ve teknik unsurlar; sitenin toplama, düzenleme ve montaj bazında içerik derlemelerinin tamamı; endüstriyel tasarımı bunlarla sınırlı olmamak ve bunlara bağlı her türlü haklar dahil olmak üzere yalnızca İTİMAT OTOBÜS VE NAKLİYAT ŞTİ. LTD. veya içerik sağlayıcılarına ait olup, halen mevcut ve yürürlüğe girecek tüm T.C. mevzuatı, uluslararası telif hakkı ve marka yasaları ve uluslararası sözleşmeler ile koruma altındadır.

Yukarıda sayılan unsurların ve site içeriği her türlü bilgilerin İTİMAT OTOBÜS VE NAKLİYAT ŞTİ. LTD. ‘nin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde kullanımı, iktibası, kopya edilmesi, çoğaltılması, değişiklik yapılması, depolanması, başka bir bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtımı, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda sayılan fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması yasaktır. Nitekim bu tasarım, resim v.b. KKTC Kanununlarına göre "eser" olarak kabul edilmekte ve kanunun koruma alanına girmektedir.


İTİMAT OTOBÜS VE NAKLİYAT ŞTİ. LTD.bu internet sitesinde yayınlanan bilgilerin güncelliği, doğruluğu ve tamlığı, yeterliliklerini ve eksiksizliklerini garanti etmemektedir. Bu sitedeki bilgilerin ve referansların yanlış veya kötüye kullanımı halinde oluşacak durumlarda, site içeriğindeki bilgilerde oluşabilecek hata ve eksiklikler ve bilgilerin güncellenmemesi durumunda ve sitenin kullanımına veya sitenin kullanılamamasına bağlı olarak oluşacak herhangi bir durumda İTİMAT OTOBÜS VE NAKLİYAT ŞTİ. LTD. hiçbir şekilde kullanıcılara karşı hukuki sorumluluk kabul etmemektedir ve bu sebeplerle ortaya çıkan/çıkacak doğrudan ve dolaylı zararlardan İTİMAT OTOBÜS VE NAKLİYAT ŞTİ. LTD. ve/veya çalışanları hiçbir şekilde sorumlu olmadıklarını beyan ederler.

İTİMAT OTOBÜS VE NAKLİYAT ŞTİ. LTD ., ana şirketi, bağlı kuruluşlar, iştirak ettiği kuruluşlar ve içerik sağlayıcılarının yürürlükteki hukuk kurallarının izin verdiği azami ölçüde kullanıcıların maruz kaldığı herhangi doğrudan, dolaylı, özel, tesadüfi, hukuki, mali, cezai ve sair her türlü zararlardan; hizmetlerinin kullanımı veya kullanılamaması; hizmetleri dolayısıyla yapılan işlemler; kâr, veri veya diğer soyut hususların kaybı; ikâme edilen mal veya hizmetleri elde etme maliyeti; yetkisiz erişim; kişisel bilgi ve iletilerin tahrifatı; alınan mesajlar; sitenin iyi ya da kötü performansı; izinsiz olarak başka bir İTİMAT OTOBÜS VE NAKLİYAT ŞTİ. LTD. / itimatcompany.com sitesinin yaratılması; hizmet ikâmesi veya fihristten kaynaklanan zararlar dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü taleplere karşı, bu tip zararların gerçekleşmesinin mümkün olabileceğine dair uyarılar olmasa ve bu zararlar akit, ihmal, haksız fiil, kanun, adalet, hukuk veya başka sebeplerle doğmuş olsalar dahi sorumluluğu bulunmamaktadır.

İTİMAT OTOBÜS VE NAKLİYAT ŞTİ. LTD ., sunduğu site içeriğinden; internet kullanıcılarına vereceği hizmetler dolayısıyla donanım ve yazılım temininden; hizmetlerin verilmesi esnasında veya herhangi bir zamanda oluşabilecek arıza ve sair teknik sebeplerden, hat ve/veya sistem arızasından, bilgisayar virüsünden ; bu hizmetlerin verilmesine ara veya son verilmesi yahut hizmetin kesintiye uğramasından; keza donanım, yazılım ve internet sunucusundan kaynaklanan aksaklıklar sonucu üçüncü kişilerin kendisine ait bilgilere erişiminden sorumlu değildir ve bu sebeple ortaya çıkan/çıkacak doğrudan ve dolaylı zararlardan İTİMAT OTOBÜS VE NAKLİYAT ŞTİ. LTD. ve/veya çalışanları hiçbir şekilde sorumluluk ve mükellefiyet kabul etmemektedir.

İTİMAT OTOBÜS VE NAKLİYAT ŞTİ. LTD. diğer internet sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler sağlamaktadır. Bu bağlantılar, link verilen sitelerin grup şirketlerimize ait olduğunu ya da denetlendiğini göstermez. Bağlantı verilen sitelerdeki malzemeler "olduğu gibi" sağlanmakta ve açık ya da dolaylı hiç bir garanti verilmemektedir. İTİMAT OTOBÜS VE NAKLİYAT ŞTİ. LTD. , bağlantı verilen sitelerle ilgili hiç bir sorumluluk kabul etmez. Bu sitelerin virüslerden veya başka zararlı unsurlardan arınmış olduğu garantisini vermez. İTİMAT OTOBÜS VE NAKLİYAT ŞTİ. LTD. , bu sitelerdeki malzemelerin kullanımı ya da kullanım sonuçları, doğruluğu, kesinliği, güvenilirliği, zamanında olduğu ve sair hiç bir konuda garanti vermez.

İTİMAT OTOBÜS VE NAKLİYAT ŞTİ. LTD . , kendi web sitesine veya sitesinden bağlantı yapılarak ulaşılan herhangi bir web site bilgisine girilmesi veya bunların kullanımından doğabilecek doğrudan veya dolaylı kayıp veya zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bu site İTİMAT OTOBÜS VE NAKLİYAT ŞTİ. LTD. , tarafından Magosa, KKTC‘nde yaratılmış ve işletilmektedir. Bu sitedeki tüm kurallar, beyanlar ve bu sitenin kullanımı mer‘i Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukuk kurallarına tâbidir. Bu site ile ilgili uyuşmazlıkların çözümünde KKTC mahkeme ve icra daireleri münhasıran yetkilidir.

Telif Hakları, Sınırlı Sorumluluk Beyanı, Site Kullanımı ve Hukuki Bildirimler hakkındaki tüm görüş ve önerilerinizi [email protected] adresine yollayabilirsiniz.

Copyright İTİMAT OTOBÜS VE NAKLİYAT ŞTİ. LTD.© 2005 - 2016 | Developed by Mor Damla Internet Software
Genel Kurallar